Werken bij NEN

NEN is opgericht in 1916 ter ondersteuning van normalisatieprocessen. Dit doet NEN door gezamenlijke afspraken te maken met belanghebbende partijen, waaronder bedrijven, overheden, ngo’s en start-ups. Deze afspraken worden ook wel normen of 'best practices' genoemd. Normen bevorderen innovatie, duurzaamheid, veiligheid, efficiency en internationale handel, zowel op nationaal als op internationaal niveau. Die afspraken worden gemaakt in (inter)nationale normencommissies; hiermee is NEN het kennisnetwerk voor normontwikkeling en -toepassing. Daarnaast ondersteunt NEN de toepassing en het gebruik van normen in de praktijk, bijvoorbeeld door trainingen en praktijkgidsen aan te bieden.

NEN beheert ruim 34.000 normen. Dit zijn de in Nederland aanvaarde internationale (ISO en IEC), Europese (EN) en nationale normen (NEN). Deze zijn allemaal verkrijgbaar bij NEN, al dan niet als losse norm of in abonnementsvorm via NEN Connect. Ook faciliteert NEN de ontwikkeling en het beheer van certificatieschema's. NEN certificeert zelf niet, maar fungeert als onafhankelijk platform om certificatieschema's op te zetten en te beheren.

NEN is een non-profit stichting, heeft 300 medewerkers en een netwerk bestaande uit bijna 5.500 commissieleden.

  • Delft
  • Wereldwijd actief
  • 300 werknemers in Nederland
  • 66% / 34%
  • Hybride thuiswerkmogelijkheden

Ontwikkelen binnen de organisatie

Binnen NEN is er veel ruimte voor opleiding en ontwikkeling. Er worden verschillende trainingsvormen aangeboden. Zo kun je via de NEN Academy collectieve trainingen, serious gaming en inspiratiesessies volgen. Daarnaast is er ruim budget beschikbaar voor individuele trainingsmogelijkheden.

Waarom werken bij NEN

Shirin Golyardi
Shirin Golyardi
Senior Consultant Zorg & Welzijn

Het werk bij NEN is erg afwisselend en je krijgt veel ruimte om je eigen ideeën uit te werken. Ik vind het internationale karakter van mijn werk ook erg inspirerend en heb meerdere Europese projecten en internationale commissies begeleid. Ik werk met veel plezier binnen een enthousiaste en ambitieuze team waarin leren van elkaar voorop staat.

Astrid de Haes
Astrid de Haes
Consultant ICT

Ik ben een coördinator in hart en nieren: laat mij maar faciliteren en regelen. Ik kwam uit de transportwereld en wilde graag mijn horizon verbreden. Bij NEN kreeg ik de kans om volop processen te begeleiden rondom een breed scala aan interessante onderwerpen.

Rianne Boek
Rianne Boek
Consultant cluster Elektrische Installatie

Om kort uit te leggen waarom ik bij NEN ben komen werken is een uitdaging. Het is een lang, bijzonder verhaal, dat ik graag onder het genot van een kop koffie met je deel. Maar het moest zo zijn. Ik was klaar voor NEN en NEN klaar voor mij. Al bijna 15 jaar samen :-)

Zarra van Maastrigt - de Laat
Zarra van Maastrigt - de Laat
Consultant, Agrofood en Consumentenzaken

Als politicoloog met een liefde voor internationale ontwikkeling in voedsel en landbouw, was ik op zoek naar een plek waar deze twee thema's samenkomen. Bij NEN ben je als consultant bezig met het samenbrengen van mensen, het zoeken van consensus, politiek gevoelige situaties oplossen, beleidsontwikkelingen bijhouden en tegelijkertijd kan ik werken aan de thema's die ik interessant vind.

Rob Kotte
Rob Kotte
Consultant, Bouw & Installatie

Ik heb twaalf jaar in de bouwsector gewerkt als architect. Toen ik op zoek was naar een baan waar ik mij breder kon ontwikkelen, wees een oud-collega mij op NEN. In de gesprekken die ik heb gevoerd tijdens mijn sollicitatie werd ik erg enthousiast van de diversiteit aan onderwerpen, de vrijheid van werken en het internationale karakter van de functie als consultant normalisatie.

Julia Stikkelman
Julia Stikkelman
Consultant, Bouw & Installatie

Toen ik solliciteerde op mijn huidige functie, werkte ik al een aantal uur per week bij het cluster Bouw & Installatie. Het was eigenlijk niet mijn plan om heel lang te blijven of meer uren voor NEN te gaan werken, maar zowel de sfeer, als de inhoud van het werk hebben me positief verrast Er wordt hard gewerkt, maar er is ook altijd ruimte en animo voor een borrel of feestje.

Naazra Lalmahomed
Naazra Lalmahomed
Projectassistent, Energie

NEN is op mijn pad gekomen. Ik was op zoek naar een nieuwe uitdaging. Ik werk hier nu ruim 13 jaar en het bevalt mij nog steeds. NEN is een goede werkgever!

Robert Boonman
Robert Boonman
Functioneel Beheerder, IT

NEN had enige jaren geleden een vacature die werkelijk op mijn lijf geschreven was. En... dat bleek ook zo te zijn!

Irene van den Handel
Irene van den Handel
Projectassistent Bouw

NEN is een erg flexibele werkgever en je krijgt genoeg kansen die je kan benutten.

Inge Piek
Inge Piek
Consultant ICT

Ik kwam uit een omgeving waar de communicatie erg zwart-wit was. Ik wilde graag ervaren hoe het is om met verschillende soorten mensen om de tafel te zitten, met als resultaat een gezamenlijk besluit te nemen. Bij NEN was hier de mogelijkheid voor.

Banen bij NEN

Vakgebied

Wat is onze grootste uitdaging?

Bij NEN willen we maatschappelijke impact maken via onze stakeholders (bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties). Dat vraagt van ons dat we continu inspelen op actuele maatschappelijke thema’s, zoals circulaire economie, energietransitie, smart industry en water. Verder vraagt de markt van ons dat we een betere verbinding leggen tussen het ontwikkelen en het toepassen van normen.

‘We willen impact maken door in te spelen op actuele maatschappelijke thema's.’

NEN