Consultant

Solliciteer nu

Consultant

NEN Delft

Solliciteer nu

Wat is vereist?

 • WO werk- en denkniveau
 • Ervaring of aantoonbare affiniteit met stakeholdermanagement, projectmanagement en procesbegeleiding
 • Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel in woord als geschrift
 • Gevoel voor politieke verhoudingen en om kunnen gaan met tegengestelde belangen

Wat krijg je?

 • €3.471 - €5.000 bruto per maand (op basis van een fulltime dienstverband)
 • 32 tot 40-urige werkweek
 • 24 vakantiedagen + 12 ATV dagen
 • Persoonlijk ontwikkelbudget van €1.100 per jaar
 • Ruime trainings- en opleidingsmogelijkheden
 • Laptop en mobiele telefoon + tegemoetkoming in reiskosten

Wat doe je?

 • 10% Markt- en omgevingsanalyse
 • 30% Stakeholderengagement
 • 50% Project- en procesmanagement
 • 10% Advies geven

Deze vacature is gemaakt op basis van gesprekken met medewerkers in de functie. Zo krijg jij een realistisch beeld van de baan.

Stel direct een vraag

Recruitment

Vacature

Als Consultant bij NEN ben je verantwoordelijk voor het projectmanagement en de procesbegeleiding van projecten waarin stakeholders (met soms zeer verschillende belangen) samen tot nationale, Europese en internationale afspraken komen. Je onderzoekt de behoefte aan afspraken rondom een bepaald thema en brengt belanghebbende partijen bij elkaar. De afspraken worden opgesteld door deze partijen, waarna NEN de afspraken als normen, praktijkrichtlijnen of certificatieschema’s publiceert.

Je monitort internationale ontwikkelingen en kan deze vertalen naar de Nederlandse markt; je vertaalt klantbehoeftes naar de behoeftes op het gebied van normalisatie. Vervolgens is het belangrijk om de juiste stakeholders erbij te betrekken en je over project- en procesmanagement te ontfermen. Je bent verantwoordelijk voor de financiële zaken en bovendien voor de klanttevredenheid, en hebt een adviserende rol richting de stakeholders.

NEN is actief in vrijwel alle sectoren; elke sector heeft een eigen dynamiek en unieke vraagstukken. Denk daarbij aan agro, bouw, consumentenartikelen, elektro, energie, ICT, industrie, milieu, vervoer, voedingsmiddelen en zorg. Een open blik en de kwaliteit om snel de dynamiek in een sector te doorgronden, zijn belangrijker dan diepgaande vakinhoudelijke kennis. Als Consultant werk je zelfstandig, maar ook in een of meer teams. Binnen een team heeft ieder zijn eigen rol en verantwoordelijkheid.

NEN zoekt op dit moment Consultants voor meerdere vakgebieden, bijvoorbeeld Toekomstbestendige Landbouw of Zorg & Welzijn. Klik hier om alle Consultant-vacatures op de bedrijfspagina van NEN te bekijken.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Een Consultant bij NEN krijgt er energie van om stakeholders bij elkaar te brengen en te bereiken dat zij samen tot afspraken komen.

Werkweek

Consultant

Op een geslaagde werkdag kun je stakeholders adviseren over het belang van normalisatie en de wijze waarop Nederlandse belangen zo goed mogelijk kunnen worden ingebracht in internationale projecten.

Op een matige dag ben je relatief veel tijd kwijt aan verslaglegging, wat inhoudelijk minder uitdagend is.

 • 08:00
 • 09:00
 • 10:00
 • 11:00
 • 12:00
 • 13:00
 • 14:00
 • 15:00
 • 16:00
 • 17:00
 • 18:00
  • Advies opstellen
  • Lunch
  • Verslaglegging algemene commissievergadering
  • Teamoverleg
  • Vergadering voorbereiden met Voorzitter
  • Conference call met klanten
  • Lunch
  • Inhoudelijke vergadering met stakeholders project
  • Conference call met klanten
  • Brainstorm met klanten voor potentieel nieuw onderwerp voor normalisatie
  • Advies opstellen
  • Contact internationale stakeholders

Voorbeeld uit de praktijk

Je krijgt het verzoek om het proces van een internationaal document op het gebied van biologisch katoen te begeleiden. Hoe ga je te werk?

Eerst neem je contact op met de initiatiefnemer van het document. De initiatiefnemer is nooit NEN, omdat NEN de neutrale facilitator is. Je neemt dus contact op met de organisatie die een aanvraag heeft gedaan voor een internationaal geaccepteerd document. Samen schrijven jullie een voorstel waarin duidelijk wordt wat de vraagstelling is en wat jullie als oplossing voorstellen. Als het document compleet is, pas je dit met behulp van de ISO-handboeken aan zodat het document leesbaar wordt voor de internationale normen organisatie (ISO). Binnen ISO wordt aan de hand van dit document bepaald of de aanvraag de moeite waard is om op globale schaal mee aan de slag te gaan.

Om de aanvraag goedgekeurd te krijgen ga je met ISO een consultatieperiode in. Je beantwoordt alle vragen van ISO en verdedigt eventuele verzoeken. Door deze consultatieperiode volgt vanuit ISO goedkeuring voor het voorstel en start je officieel met de ontwikkeling van een normatief document. Je maakt een planning conform de richtlijnen van het normontwikkelingsproces en stelt deadlines voor de verschillende onderdelen van het document. Daarna lanceer je het project naar de buitenwereld: je schrijft zoveel mogelijk belanghebbende partijen aan om te vragen of ze mee willen denken over hoe het uiteindelijke document eruit moet komen te zien. Je probeert zoveel en zo divers mogelijke belanghebbende partijen aan boord te krijgen. Je werkt hiervoor nauw samen met de Project Assistent (PA): je bevestigt de participatie van deelnemers, maakt een conceptversie van het normatieve document, organiseert een eerste bijeenkomst en zorgt voor de verslaglegging.

Vervolgens organiseer je meerdere vergaderingen waarin je onder leiding van de Voorzitter en de Projectleider discussieert over hoe het uiteindelijke document eruit moet komen te zien. Omdat het een internationaal project is, wisselt de samenstelling en de locatie per vergadering. Je bent zelf bij iedere vergadering aanwezig en zorgt ervoor dat de vergadering ook deels online wordt aangeboden voor belanghebbende partijen die niet fysiek aanwezig kunnen zijn. Per onderdeel stel je een deadline waarvoor de betrokken partijen materiaal aan kunnen leveren. De PA sorteert al het materiaal in een overzichtelijk document, zodat jij dit kunt analyseren. Daarna redigeer je de tekst zodat deze volgens de regels wordt opgesteld. Het document krijgt daardoor steeds meer een normatief karakter. Als alle onderdelen zijn behandeld, bundel jij al het materiaal tot één compleet document dat je ter goedkeuring aan ISO voorlegt. Zodra het document geaccepteerd is, is het project afgerond. Het document wordt dan gepubliceerd als ISO-document en is internationaal verkrijgbaar.

Er wordt over een aantal maanden een nieuwe versie van een belangrijke norm gepubliceerd. Wat doe je?

Je overlegt met je collega van normontwikkeling wat de belangrijkste wijzigingen zijn en probeert in te schatten wat voor impact dit heeft op de markt. Je gaat onderzoeken welke producten je hiervoor kunt ontwikkelen. Je test je ideeën op haalbaarheid en maakt een business plan. Ook overleg je met verschillende (externe) experts om het idee verder vorm te geven.

Vervolgens stel je een business case op en ga je verder met productontwikkeling. Je overlegt met je marketingcollega om de marketingcampagne voor te bereiden. Voor de lancering informeer je de sales- en klantenserviceafdeling.

Je doet marktonderzoek naar nieuwe onderwerpen waarvoor je mogelijk een commissie gaat opzetten. Hoe ga je te werk?

Allereerst speur je het internet af op zoek naar thema's die binnen het cluster Milieu & Maatschappij vallen. Je komt erachter dat (Europese) normen rondom plastic in milieu aangescherpt kunnen worden. Je ideeën werk je uit in je onderzoek; vervolgens nodig je externe partijen uit die betrokken zijn bij dit onderwerp en interesse hebben om deel te nemen aan de commissie.

Je organiseert de eerste normcommissievergadering en introduceert het onderzoek met daarin de punten die je bent tegengekomen. Na deze meeting overleg je met de voorzitter van de commissie, omdat je ook nog iets interessants hebt gevonden op Europees niveau. Jullie bespreken of je dit gaat voorleggen aan de nationale commissie, of dat je beter een informatiesessie kunt geven voor de gehele Nederlandse markt.

Groeipad

Je kunt vanuit je rol als Consultant doorgroeien naar verschillende disciplines binnen NEN. Bijvoorbeeld Consultant bij een ander cluster, Senior Consultant/Projectleider of Programmamanager. Bij NEN staat jouw ontwikkeling centraal. Wij bij NEN investeren we in onze medewerkers door vanuit de NEN Academy diverse inspirerende kennis- en inspiratiesessies aan te bieden. Je kunt zowel intern als extern opleidingen en trainingen volgen, die bij jou en je functie aansluiten. Bovendien krijg je gedurende het eerste jaar een mentor toegewezen en heb je op regelmatige basis intervisie met collega's, die in dezelfde periode gestart zijn als jij.

Consultant op ander cluster
Sr. Consultant / Projectleider
Programmamanager

Werken bij NEN

NEN is opgericht in 1916 ter ondersteuning van normalisatieprocessen. Dit doet NEN door gezamenlijke afspraken te maken met belanghebbende partijen, waaronder bedrijven, overheden, ngo’s en start-ups. Deze afspraken worden ook wel normen of 'best practices' genoemd. Normen bevorderen innovatie, duurzaamheid, veiligheid, efficiency en internationale handel, zowel op nationaal als op internationaal niveau. Die afspraken worden gemaakt in (inter)nationale normencommissies; hiermee is NEN het kennisnetwerk voor normontwikkeling en -toepassing. Daarnaast ondersteunt NEN de toepassing en het gebruik van normen in de praktijk, bijvoorbeeld door trainingen en praktijkgidsen aan te bieden.

NEN beheert ruim 34.000 normen. Dit zijn de in Nederland aanvaarde internationale (ISO en IEC), Europese (EN) en nationale normen (NEN). Deze zijn allemaal verkrijgbaar bij NEN, al dan niet als losse norm of in abonnementsvorm via NEN Connect. Ook faciliteert NEN de ontwikkeling en het beheer van certificatieschema's. NEN certificeert zelf niet, maar fungeert als onafhankelijk platform om certificatieschema's op te zetten en te beheren.

NEN is een non-profit stichting, heeft 300 medewerkers en een netwerk bestaande uit bijna 5.500 commissieleden.

 • Delft
 • Wereldwijd actief
 • 300 werknemers in Nederland
 • 66% / 34%
 • Hybride thuiswerkmogelijkheden

Collega's

Shirin Golyardi - Senior Consultant Zorg & Welzijn

Waarom ben je bij dit bedrijf gaan werken?
Het werk bij NEN is erg afwisselend en je krijgt veel ruimte om je eigen ideeën uit te werken. Ik vind het internationale karakter van mijn werk ook erg inspirerend en heb meerdere Europese projecten en internationale commissies begeleid. Ik werk met veel plezier binnen een enthousiaste en ambitieuze team waarin leren van elkaar voorop staat.

Wat was je vorige baan?
Junior advocaat.

Wat doe je in je vrije tijd?
Lezen, sporten, vakantie vieren met mijn gezin en gezellige momenten met vrienden en familie.

Astrid de Haes (46) - Consultant ICT

Waarom ben je bij dit bedrijf gaan werken?
Ik ben een coördinator in hart en nieren: laat mij maar faciliteren en regelen. Ik kwam uit de transportwereld en wilde graag mijn horizon verbreden. Bij NEN kreeg ik de kans om volop processen te begeleiden rondom een breed scala aan interessante onderwerpen.

Wat was je vorige baan?
Secretaris, Beleidsmedewerker bij TLN.

Wat doe je in je vrije tijd?
Sporten, Whodunnits kijken, daktuinieren en uiteraard op reis.

Rianne Boek - Consultant cluster Elektrische Installatie

Waarom ben je bij dit bedrijf gaan werken?
Om kort uit te leggen waarom ik bij NEN ben komen werken is een uitdaging. Het is een lang, bijzonder verhaal, dat ik graag onder het genot van een kop koffie met je deel. Maar het moest zo zijn. Ik was klaar voor NEN en NEN klaar voor mij. Al bijna 15 jaar samen :-)

Wat was je vorige baan?
Voor NEN heb ik een adminstratieve baan gedaan bij een kinderopvangorganisatie. Met kleine kinderen thuis vond ik dat heerlijk. Maar op een gegeven moment wil je weer iets uitdagends doen. Dat bood NEN mij. Eerst als projectassistent, daarna als consultant.

Wat doe je in je vrije tijd?
Hardlopen! Ik ben een lange afstandsloper; gek op de halve marathon (21,1 km) en af en toe een hele (42.2 km).

Zarra van Maastrigt - de Laat - Consultant, Agrofood en Consumentenzaken

Waarom ben je bij dit bedrijf gaan werken?
Als politicoloog met een liefde voor internationale ontwikkeling in voedsel en landbouw, was ik op zoek naar een plek waar deze twee thema's samenkomen. Bij NEN ben je als consultant bezig met het samenbrengen van mensen, het zoeken van consensus, politiek gevoelige situaties oplossen, beleidsontwikkelingen bijhouden en tegelijkertijd kan ik werken aan de thema's die ik interessant vind.

Wat was je vorige baan?
Proces manager bij een zonnepanelenbedrijf.

Wat doe je in je vrije tijd?
Politicologie (UvA) en International Development (WUR).

Rob Kotte (44) - Consultant, Bouw & Installatie

Waarom ben je bij dit bedrijf gaan werken?
Ik heb twaalf jaar in de bouwsector gewerkt als architect. Toen ik op zoek was naar een baan waar ik mij breder kon ontwikkelen, wees een oud-collega mij op NEN. In de gesprekken die ik heb gevoerd tijdens mijn sollicitatie werd ik erg enthousiast van de diversiteit aan onderwerpen, de vrijheid van werken en het internationale karakter van de functie als consultant normalisatie.

Wat was je vorige baan?
Architect.

Wat doe je in je vrije tijd?
Zwemmen en reizen.

Julia Stikkelman (36) - Consultant, Bouw & Installatie

Waarom ben je bij dit bedrijf gaan werken?
Toen ik solliciteerde op mijn huidige functie, werkte ik al een aantal uur per week bij het cluster Bouw & Installatie. Het was eigenlijk niet mijn plan om heel lang te blijven of meer uren voor NEN te gaan werken, maar zowel de sfeer, als de inhoud van het werk hebben me positief verrast Er wordt hard gewerkt, maar er is ook altijd ruimte en animo voor een borrel of feestje.

Wat was je vorige baan?
Project Ingenieus op ZZP-basis.

Wat doe je in je vrije tijd?
Lezen, relaxen, sporten, vrienden zien, docu's en films kijken.

Naazra Lalmahomed (50) - Projectassistent, Energie

Waarom ben je bij dit bedrijf gaan werken?
NEN is op mijn pad gekomen. Ik was op zoek naar een nieuwe uitdaging. Ik werk hier nu ruim 13 jaar en het bevalt mij nog steeds. NEN is een goede werkgever!

Wat was je vorige baan?
Administratief medewerker bij het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Wat doe je in je vrije tijd?
Sporten, luieren, met vrienden afspreken, reizen.

Robert Boonman (62) - Functioneel Beheerder, IT

Waarom ben je bij dit bedrijf gaan werken?
NEN had enige jaren geleden een vacature die werkelijk op mijn lijf geschreven was. En... dat bleek ook zo te zijn!

Wat was je vorige baan?
Controller.

Wat doe je in je vrije tijd?
Hardlopen.

Irene van den Handel (48) - Projectassistent Bouw

Waarom ben je bij dit bedrijf gaan werken?
NEN is een erg flexibele werkgever en je krijgt genoeg kansen die je kan benutten.

Wat was je vorige baan?
Secretaresse bij een Notariskantoor.

Wat doe je in je vrije tijd?
Sporten, en tijd doorbrengen met mijn kind, en vrienden.

Inge Piek - Consultant ICT

Waarom ben je bij dit bedrijf gaan werken?
Ik kwam uit een omgeving waar de communicatie erg zwart-wit was. Ik wilde graag ervaren hoe het is om met verschillende soorten mensen om de tafel te zitten, met als resultaat een gezamenlijk besluit te nemen. Bij NEN was hier de mogelijkheid voor.

Wat was je vorige baan?
Campagneleider bij de Consumentenbond

Wat doe je in je vrije tijd?
Wandelen met de hond, hardlopen en muziek spelen en luisteren.

Sollicitatieproces

Eerste gesprek (online of fysiek)
± 1 - 2 weken
Tweede gesprek (bij voorkeur op kantoor)
± 1 - 2 weken
Online assessment
± 1 - 2 weken
Arbeidsvoorwaardengesprek
± 1 - 2 weken
Je hebt de baan!

Interessante baan?

Solliciteer nu